lomonosov-ps03

 

М.В.ЛОМОНОСОВ ТОМ 3 ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ

 
 
 
 
 
 
  Предыдущая все страницы
Следующая    
М.В.ЛОМОНОСОВ
ТОМ 3
ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ
стр. 426


Det händer ofta, at et stört is-fält möter i Hafvet, och stöter emot et Is-berg. Da upskjutas stora stycken af is-fältet up pä is-berget, eller fastna dar vid pä sidorna, hvarigenom berget växer i vidd och högd.

Det är lätt at förklara, huru Is- fält och Is-berg kunna mötas i Hafvet, och med vlldsamhet stöta pä hvarandra: ty det är bekant, at vädret och vägorne ofta rusa emot Hafvets egen ström. Da följa isfälten, som flyta ofvan pä vattnet, vädrets och vägornas drift; men is-bergen, som äro nedsunkne til stört djup, drifvas af strömen. Det kan ock hända uti still а lugnet; ty de Sjöfarande intyga, at hafvets egen ström är meren-dels hastigare vid öfversta hafsbrynet, än pä djupet, hvarigenom berget kommer at flyta längsamare, än faltet. Ja! det är ej eller otroligt, som nägre Naturkunnige pästä, at hafvets ström pä djupet undertiden gär tvärtemot strömen i dagen. Dylika orsa-ker kunna ock föra fält emot fait och berg emot berg, hvari-genom de förra kunna i öppna hafvet smäningom förvandlas til berg.

När förenämde is- fält stöta emot klippor och Öär i hafvet, kunna de äfven förvandlas til berg, i det de fastna och sönder-brytas, dä vägorna oordenteligen upkasta den ena is-flingan pä den andra; nya is-fält komma sedan efter, och tränga sig under och öfver det förra, samt packa' det tilhopa, sl at en del mäste upresa sig i högden, en del gifva sig undan til djupet. Sädant blir man varse vid Spits-bergen, hvarest isen vid stran­derna är tilhopa föst säsom en Mur, besynnerligen pä Ostra Sidan af dessa Öar, som ligger emot Siberiska Hafvet, hvarifrin de mästa is-fält och is-berg synas komma: ty de Vestra stran­der af Spitsbärgen äro gemenligen mera frie frän is. Dessa Öär, och i synnerhet den sä kallade Biörnön, som med en läng kädjä af klippor motar det Siberiska Hafvet; lära emottaga större delen af de ifrän bemalte Haf antogande isbärg, och qvarhälla dem, til des de smälta, eller krossas och förskingras. Eljest skulle de Norske och Skotske Hafven förmedeligen vara mera besvärade af dref-is, än de verkeligen äro. Dock händer under-

  Предыдущая Начало Следующая    
 
 
Новости
Театр наций выступит на Гонконгском фестивале искусства
Государственный театр наций даст спектакль "Рассказы Шукшина" в рамках 46-го Гонконгского фестиваля искусства.
Канал Netflix выпустил сериал по мотивам фильма Юрия Быкова «Майор»
В США канал Netflix запустил в эфир мини-сериал «Семь секунд» на основе сюжета фильма российского режиссера Юрия Быкова «Майор».
Рома Зверь снял селфи-клип о буднях «социопата» на песню «Весело»
Популярная группа «Звери» представила свой селфи-клип о буднях «социопата».
Заку Снайдеру понравилась новость об уходе Джосса Уидона
На смену Снайдеру пришел Уидон, который ранее был привлечен для переработки сценария картины.
Группа Depeche Mode в Москве поселилась в гостинице Four Seosons
23 февраля вечером в Москву прибыла знаменитая британская группа Depeche Mode, которая поселилась в центре города в роскошной гостинице Four Seosons.
В Сочи на стене дома нарисовали москвич из «Бриллиантовой руки»
Москвич из кинофильма «Бриллиантовая рука» нарисовали на стене сочинского дома художники-граффитисты из команды StreetSkills.
 
все страницы карта библиотеки
© 2003-2011 Историко-Мемориальный музей Ломоносова. Неофициальный сайт.

Яндекс.Метрика