lomonosov-ps03

 

М.В.ЛОМОНОСОВ ТОМ 3 ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ

 
 
 
 
 
 
  Предыдущая все страницы
Следующая    
М.В.ЛОМОНОСОВ
ТОМ 3
ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ
стр. 427


«den, at isberg framtränga sig in uti det Atlantiska Hafvet, ända til högden af Caput Finis Terrae.

AltsI kan man väl göra sig nlgot begrep, huru nigra is­berg kunna formeras eller ätminstone tilväxa i Hafvet och pä dess öar: men de fläste tyckas dock hafva et annat Ursprung, hvarom vi ej kunne utläta oss, förrän den fragen blir afgjord hvarifrän all den myckna isen först kommer. Min tanka är, den jag här vil söka at bevisa, den första slags tunna isen är den ende, som genereras pä sjelfva Hafvet; men at det andra slaget eller is-fälten upkomma uti mynningarna af de stora strö-mar, som utur Ryssland infalla uti is-hafvet; och at Isbergen hafva sin första upkomst vid de brädstörta Hafs-stranderna. Jag vil afgöra hvar sats för sig.

Genom mlnga uprepade försök har jag funnit, at vatten, hvaruti sä mycket Salt blifvit uplöst, som en lika myckenhet Hafs-vatten innehäller; ej uti den skarpaste köld kan frysa til en härd och ren is; utan at det endast stelnar, sasom en art af talg, som ej är genomskinande, och som behäller vattnets sälta. Det samma har ock skedt med verkeligt hafsvatten, som en god vän pä begäran skaffat mig ifrän Nord-Caps Hafvet. Däraf följer, at en sä hlrd, klar och Saltlös is, hvar af is-fälten besta, ej kan vara frusen pä sielfva hafvet. Ту om hafs-vattnet ej kan frysa til klar och ren is uti et litet käril, hvarest köldea pä alla sidor verkar pä et stilla stäende vatten; huru mycket mindre kan det ske pä et altid uprördt djupt haf, hvarest lüften och kölden endast verka pä det öfversta brynet, men pä större djup altid är varmare, genom den underjordiska eldens ätgärd, som gör, at pl djupaste hafs-botten vissa örter växa, til Fiskars-och Sjö-djurs föda? När alt detta öfvervägas, lärer ingen hälla för sannolikt, at de stora Is-fält och Berg hafva sin första uprinnelse pa sjelfva hafvet.

Men om vi vände ögonen til de stora Siberiska strömar och de vidsträckta Hafsvikar, uti hvilka desse strömar infalla; läre vi snart igenfinna* Isfältens fosterbygd. Oby strömen allena

a В оригинале опечатка ingenfinna.

29*

  Предыдущая Начало Следующая    
 
 
Новости
В Краснодаре представят поэтический спектакль «Тайная тетрадь»
На сцене предстанут женщины-поэтессы. Режиссером постановки «Тайная тетрадь» стала Елена Куземина.
На аукционе в Париже продана «бородатая» «Мона Лиза»
На аукционе в Париже с молотка ушла репродукция легендарной картины Леонардо да Винчи «Моны Лизы».
Омичка на Первом канале побила свой рекорд по стрельбе из лука ногами
Девушка занималась акробатикой и стрельбой, но в итоге решила совместить стрельбу из лука с эквилибром.
В Барнауле состоятся концерты памяти Высоцкого
В Барнауле 27 и 28 октября в зале «Сибирь» состоятся концерты памяти Владимира Высоцкого – поэта, композитора и музыкального исполнителя.
Валентин Гафт рассказал о преимуществах театра «Современник»
Народный артист России Валентин Гафт поделился собственным мнением по поводу преимуществ театра «Современник».
Певец Сэм Смит признался, что ощущает себя и мужчиной, и женщиной
Популярный британский певец и обладатель премии "Оскар" за лучшую песню Сэм Смит поделился, что ощущает себя женщиной в той же степени, что и мужчиной.
 
все страницы карта библиотеки
© 2003-2011 Историко-Мемориальный музей Ломоносова. Неофициальный сайт.

Яндекс.Метрика