lomonosov-ps03

 

М.В.ЛОМОНОСОВ ТОМ 3 ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ

 
 
 
 
 
 
  Предыдущая все страницы
Следующая    
М.В.ЛОМОНОСОВ
ТОМ 3
ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ
стр. 427


«den, at isberg framtränga sig in uti det Atlantiska Hafvet, ända til högden af Caput Finis Terrae.

AltsI kan man väl göra sig nlgot begrep, huru nigra is­berg kunna formeras eller ätminstone tilväxa i Hafvet och pä dess öar: men de fläste tyckas dock hafva et annat Ursprung, hvarom vi ej kunne utläta oss, förrän den fragen blir afgjord hvarifrän all den myckna isen först kommer. Min tanka är, den jag här vil söka at bevisa, den första slags tunna isen är den ende, som genereras pä sjelfva Hafvet; men at det andra slaget eller is-fälten upkomma uti mynningarna af de stora strö-mar, som utur Ryssland infalla uti is-hafvet; och at Isbergen hafva sin första upkomst vid de brädstörta Hafs-stranderna. Jag vil afgöra hvar sats för sig.

Genom mlnga uprepade försök har jag funnit, at vatten, hvaruti sä mycket Salt blifvit uplöst, som en lika myckenhet Hafs-vatten innehäller; ej uti den skarpaste köld kan frysa til en härd och ren is; utan at det endast stelnar, sasom en art af talg, som ej är genomskinande, och som behäller vattnets sälta. Det samma har ock skedt med verkeligt hafsvatten, som en god vän pä begäran skaffat mig ifrän Nord-Caps Hafvet. Däraf följer, at en sä hlrd, klar och Saltlös is, hvar af is-fälten besta, ej kan vara frusen pä sielfva hafvet. Ту om hafs-vattnet ej kan frysa til klar och ren is uti et litet käril, hvarest köldea pä alla sidor verkar pä et stilla stäende vatten; huru mycket mindre kan det ske pä et altid uprördt djupt haf, hvarest lüften och kölden endast verka pä det öfversta brynet, men pä större djup altid är varmare, genom den underjordiska eldens ätgärd, som gör, at pl djupaste hafs-botten vissa örter växa, til Fiskars-och Sjö-djurs föda? När alt detta öfvervägas, lärer ingen hälla för sannolikt, at de stora Is-fält och Berg hafva sin första uprinnelse pa sjelfva hafvet.

Men om vi vände ögonen til de stora Siberiska strömar och de vidsträckta Hafsvikar, uti hvilka desse strömar infalla; läre vi snart igenfinna* Isfältens fosterbygd. Oby strömen allena

a В оригинале опечатка ingenfinna.

29*

  Предыдущая Начало Следующая    
 
 
Новости
Медведев поручил разобраться с жалобой на перенос фильма о Паддингтоне
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил разобраться с жалобой Ассоциации владельцев кинотеатров на перенос премьеры фильма «Приключения Паддингтона 2». Об этом РБК заявили в аппарате правительства.
«Справедливая Россия» показала Путина в фильме о блокаде Ленинграда
В качестве примеров перечислены президент РФ Владимир Путин, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, писатель Даниил Гранин, актриса Алиса Фрейндлих и другие.
Путин вместе с ветеранами и поисковиками посмотрел фильм «Рубеж»
Президент России Владимир Путин посмотрел художественный фильм «Рубеж», рассказывающий о боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, вместе с ветеранами и поисковиками.
Прокат фильма «Матильда» запретили на Украине
Прокат российского фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя запрещен на Украине.
Общие киносборы в России за пять лет выросли на 55%
Общие киносборы в России за пять лет выросли на 55%, сборы за российское кино - на 120%, сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский.
Ольга Любимова возглавила департамент кино Минкультуры
Министр культуры РФ Владимир Мединский утвердил приказ о назначении Ольги Любимовой исполняющей обязанности главы департамента кинематографии ведомства, сообщается на сайте Минкульта.
 
все страницы карта библиотеки
© 2003-2011 Историко-Мемориальный музей Ломоносова. Неофициальный сайт.

Яндекс.Метрика