lomonosov-ps03

 

М.В.ЛОМОНОСОВ ТОМ 3 ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ

 
 
 
 
 
 
  Предыдущая все страницы
Следующая    
М.В.ЛОМОНОСОВ
ТОМ 3
ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ
стр. 427


«den, at isberg framtränga sig in uti det Atlantiska Hafvet, ända til högden af Caput Finis Terrae.

AltsI kan man väl göra sig nlgot begrep, huru nigra is­berg kunna formeras eller ätminstone tilväxa i Hafvet och pä dess öar: men de fläste tyckas dock hafva et annat Ursprung, hvarom vi ej kunne utläta oss, förrän den fragen blir afgjord hvarifrän all den myckna isen först kommer. Min tanka är, den jag här vil söka at bevisa, den första slags tunna isen är den ende, som genereras pä sjelfva Hafvet; men at det andra slaget eller is-fälten upkomma uti mynningarna af de stora strö-mar, som utur Ryssland infalla uti is-hafvet; och at Isbergen hafva sin första upkomst vid de brädstörta Hafs-stranderna. Jag vil afgöra hvar sats för sig.

Genom mlnga uprepade försök har jag funnit, at vatten, hvaruti sä mycket Salt blifvit uplöst, som en lika myckenhet Hafs-vatten innehäller; ej uti den skarpaste köld kan frysa til en härd och ren is; utan at det endast stelnar, sasom en art af talg, som ej är genomskinande, och som behäller vattnets sälta. Det samma har ock skedt med verkeligt hafsvatten, som en god vän pä begäran skaffat mig ifrän Nord-Caps Hafvet. Däraf följer, at en sä hlrd, klar och Saltlös is, hvar af is-fälten besta, ej kan vara frusen pä sielfva hafvet. Ту om hafs-vattnet ej kan frysa til klar och ren is uti et litet käril, hvarest köldea pä alla sidor verkar pä et stilla stäende vatten; huru mycket mindre kan det ske pä et altid uprördt djupt haf, hvarest lüften och kölden endast verka pä det öfversta brynet, men pä större djup altid är varmare, genom den underjordiska eldens ätgärd, som gör, at pl djupaste hafs-botten vissa örter växa, til Fiskars-och Sjö-djurs föda? När alt detta öfvervägas, lärer ingen hälla för sannolikt, at de stora Is-fält och Berg hafva sin första uprinnelse pa sjelfva hafvet.

Men om vi vände ögonen til de stora Siberiska strömar och de vidsträckta Hafsvikar, uti hvilka desse strömar infalla; läre vi snart igenfinna* Isfältens fosterbygd. Oby strömen allena

a В оригинале опечатка ingenfinna.

29*

  Предыдущая Начало Следующая    
 
 
Новости
Из-за мастурбации перед женщинами Луи Си Кей утратил 35 млн долларов
Комик и актер Луи Си Кей утратил 35 млн долларов из-за нарекания в сексуальных надругательствах.
«Оранжевый – хит сезона» закроют после 7 сезона
В официальном аккаунте сериала в Twitter появилось видео, в котором каст «Оранжевый – хит сезона» объявляет о грядущем завершении проекта и обещает, что финал сериала станет «незабываемым», подарив зрителям «все, о чем они мечтали».
Бэнкси признался, что его «подвел» шредер
Согласно задумке, полотно должно было разрезаться шредером на полоски полностью, а не частично, как это произошло после финального удара молотка на аукционе в Лондоне.
Владимир Путин поздравил актера Сергея Безрукова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста РФ Сергея Безрукова с 45-летием.
Безруков отметит юбилей дебютом группы «Крестный папа» на сцене
В Москве в Crocus City Hall 18 октября состоится первый концерт группы Сергея Безрукова "Крестный папа".
Седьмой сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» станет последним
Американский сериал «Оранжевый — хит сезона» закроется после выхода седьмого сезона, сообщает Variety.
 
все страницы карта библиотеки
© 2003-2011 Историко-Мемориальный музей Ломоносова. Неофициальный сайт.

Яндекс.Метрика