lomonosov-ps03

 

М.В.ЛОМОНОСОВ ТОМ 3 ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ

 
 
 
 
 
 
  Предыдущая все страницы
Следующая    
М.В.ЛОМОНОСОВ
ТОМ 3
ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ
стр. 428


afbördar ärligen en sä stor myckenhet sött vatten, at det, efter skedd uträkning, künde fylla en area af 1575 Tyska mil i qvadrat. Därföre bestär ock Oby Hafs-vik, som emottager alt detta vattnet, nästan endast af sött vatten, pä hvilket vanligen en tre iamnars tjock Is piägar lägga sig om vintrarna. Hafvet imellan Nova Zembla och Siberiska kusterna, hvaruti, utom Oby, äfven Floden Jeniseisk infaller, är ocksa upblandadt af dessa och ilera mindre älfvars sota vatten, at det hiller föga sah: därföre iryser dar en lika ren och fast is. Jag gär förbi Lena och öfriga i Norra Asien befinteligaa strömars utlopp, fastän tre af . dem ätminstone äro sä rike pä vatten, som Rhenströmen.

De Is-fält, som i fria hafvet tilfrysa, utan för stora strömars utlopp, äro pä undra sidan gemenligen nägot Iösare, än pä öfra sidan, af orsak, at vattnet är nägot blandadt med Salt.

Hvad äter is-bergen angär, sä upkomma de vid brandta Hafs-Strander pä följande sätt. Tätt vid Stranden finnas pä imänga Ställen höga fiäll och Berg, som bräd-stupa i hafvet. Dessa fjall belastas ärligen med en stor myckenhet Snö, hvilken om sommaren, i de mänader dä Solen i dessa Jordenes ängder är natt och dag öfver horizonten, til nägon del smälter, rinner ned i dälder och gropar pä sidorna af Fjällen, som ibland kunna finnas til 100 famnar djupa eller mer. Dar frysa de om nätterna och om vintern til stora Isklimpar. Nästa är ökas denne klimpen pä samma sätt; ty den ringa värme, som är i et sä Nordligt Climat, pl de fä sommar-dagarna, hinner ej ned i dessa Fjällens sprickor och gropar, utan verkar endast pä högderna, som ligga emot Solen, och afsmälter en del snö, som stadnar i dalarna, och dar snart tilfryser och gifver den gamla is-mas-san ny tilväxt. När detta Jordfasta is-berg säledes i mänga ür tilvuxit, och allenast om Somrarna blifvit nägot kringskuret af smä backar, kunna de omsider af sin ofanteliga tyngd brista löst och nedfalla antingen i de lägre dalar eller ock ned i sjelfva hafvet, dar det ligger sä nära. Invanarena i dessa orter veta omtala sädana is-och Snö-fall af bergen, och vittna, at det sker

ft В оригинале ошибочно besinteliga.

  Предыдущая Начало Следующая    
 
 
Новости
Кит Харингтон снялся в шуточном видео с драконом Беззубиком
Кит Харингтон из «Игры престолов» поучаствовал в шуточном видео, в котором якобы проходит кастинг к новой части анимационного фильма «Как приручить дракона». В кадре вместе с актёром появляется герой мультфильма по имени Беззубик.
Россияне тратят 13 часов в месяц на кино и сериалы
Специалисты подсчитали, сколько времени уходит у россиян на просмотр кино и сериалов. Оказалось, что в среднем они тратят по 13 часов в месяц. Лидерами по количеству времени, проведенного у телевизора, являются французы.
В Госдуме стихами ответили на критику Шнурова о конкурсе для рэперов
Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, решил стихами ответить известному исполнителю Сергею Шнурову, который подвергнул критике конкурс для рэп-певцов в России.
Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске
Недавно власти Минска запретили группе IC3PEAK выступать на своей территории. Музыкальный коллектив все же решил нарушить запрет, но их планы были сорваны, они так и не смогли подпольно выступить. Группа IC3PEAK должна была дать небольшой концерт в одном из Минских клубов под названием "Брюгге".
 
все страницы карта библиотеки
© 2003-2011 Историко-Мемориальный музей Ломоносова. Неофициальный сайт.

Яндекс.Метрика