lomonosov-ps03

 

М.В.ЛОМОНОСОВ ТОМ 3 ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ

 
 
 
 
 
 
  Предыдущая все страницы
Следующая    
М.В.ЛОМОНОСОВ
ТОМ 3
ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ
стр. 429


med et förskräckeligt buller, som ofta höres til 10 mil ifrän stallet, dar det tildrager sig. Is- raset sker gemenligen om Som-maren, dä det är som varmast, sa at mycket tö-vatten tilflyter som fräter omkring ismassan pä sidorna, och lossar den samma.

När sädana is-berg nedfallit i Hafvet, hvilket ofta nog kan ske, i anseende til den länga sträckan af land, som gränsa r emot Is-hafvet, kunna de dar vräka i mänga Är, och pä sätt som i början sagt är, äfven tilväxa, til dess de omsider försmälta eller sönderfalla til mindre stycken och förskingras.

Orsaken hvarföre det altid brakar och bullrar uti is-bergen, dä de flyta i Hafvet, är lätt at finna: bullret härrörer dels af lösa is-stycken, som af vägorna kastas emot hvarandra och den fasta is-massan: dels ock däraf, at kölden in uti klimpen är starkare än emot ytan och i hafs-vattnet, hvaraf isen spricker. Hvar och en kan lätt försöka det, om han neddopar et stycke Is uti vatten.

Den lösa och bräkeliga isen af första slaget, röjer nogsamt sin härkomst af sjelfva Hafs-vattnet. De sjöfarande vid Nova Zembla hafva ofta förfarit, at sädan isskorpa ofta pä nägon kall och lugn stund lägges pä hafvet, som dock aldrig hinner komma til nägon märkelig tjocklek, förrän den genom blast och vägornas sqvalpning förstöres och skingras.

Detta kan göra tilfyllest uti mitt föresatta ämne. Mänga otn-ständigheter äro väl ännu här vid at utröna, som i synnerhet kunna väntas af den Petersburgiska och Svenska Vetenskaps Academiens förenade upmärksamhet; därföre vore nyttigt, om dessa Academier, som ligga nästan under samma Polhögd, hade trägen Brefväxling med hvarandra.

  Предыдущая Начало Следующая    
 
 
Новости
«Чангы-Хая» взял золото XVII Дельфийских игр во Владивостоке
Открытие XVII молодежных Дельфийских игр прошло 21 апреля во Владивостоке.
На ММКФ вручили премию режиссеру фильма «Ню» за режиссерский дебют
Премию за режиссерский дебют получила режиссер фильма «Ню» Ян Гэ в рамках Московского международного кинофестиваля.
Аронофски хотел бы снять комедию и сериал для телевидения
"Да, есть такая идея, мы сейчас находимся в процессе разработки", — сказал Аронофски в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о возможном создании телесериала.
Не стало джазмена Боба Дороу, раскрывшего магию числа три
Одной из самых популярных композиций Дороу была Three Is A Magic Number («Три – магическое число»).
Со дня рождения народного артиста СССР Юрия Яковлева прошло 90 лет
Со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося актера Юрия Яковлева прошло 90 лет. В его коллекции более ста ролей в театре и кино.
В Брянске начинает работать уникальная выставка
Сегодня в рамках Международного форума Победителей состоится открытие уникальной выставки.
 
все страницы карта библиотеки
© 2003-2011 Историко-Мемориальный музей Ломоносова. Неофициальный сайт.

Яндекс.Метрика