lomonosov-ps03

 

М.В.ЛОМОНОСОВ ТОМ 3 ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ

 
 
 
 
 
 
  Предыдущая все страницы
Следующая    
М.В.ЛОМОНОСОВ
ТОМ 3
ТРУДЫ ПО ФИЗИКЕ
стр. 429


med et förskräckeligt buller, som ofta höres til 10 mil ifrän stallet, dar det tildrager sig. Is- raset sker gemenligen om Som-maren, dä det är som varmast, sa at mycket tö-vatten tilflyter som fräter omkring ismassan pä sidorna, och lossar den samma.

När sädana is-berg nedfallit i Hafvet, hvilket ofta nog kan ske, i anseende til den länga sträckan af land, som gränsa r emot Is-hafvet, kunna de dar vräka i mänga Är, och pä sätt som i början sagt är, äfven tilväxa, til dess de omsider försmälta eller sönderfalla til mindre stycken och förskingras.

Orsaken hvarföre det altid brakar och bullrar uti is-bergen, dä de flyta i Hafvet, är lätt at finna: bullret härrörer dels af lösa is-stycken, som af vägorna kastas emot hvarandra och den fasta is-massan: dels ock däraf, at kölden in uti klimpen är starkare än emot ytan och i hafs-vattnet, hvaraf isen spricker. Hvar och en kan lätt försöka det, om han neddopar et stycke Is uti vatten.

Den lösa och bräkeliga isen af första slaget, röjer nogsamt sin härkomst af sjelfva Hafs-vattnet. De sjöfarande vid Nova Zembla hafva ofta förfarit, at sädan isskorpa ofta pä nägon kall och lugn stund lägges pä hafvet, som dock aldrig hinner komma til nägon märkelig tjocklek, förrän den genom blast och vägornas sqvalpning förstöres och skingras.

Detta kan göra tilfyllest uti mitt föresatta ämne. Mänga otn-ständigheter äro väl ännu här vid at utröna, som i synnerhet kunna väntas af den Petersburgiska och Svenska Vetenskaps Academiens förenade upmärksamhet; därföre vore nyttigt, om dessa Academier, som ligga nästan under samma Polhögd, hade trägen Brefväxling med hvarandra.

  Предыдущая Начало Следующая    
 
 
Новости
Из-за мастурбации перед женщинами Луи Си Кей утратил 35 млн долларов
Комик и актер Луи Си Кей утратил 35 млн долларов из-за нарекания в сексуальных надругательствах.
«Оранжевый – хит сезона» закроют после 7 сезона
В официальном аккаунте сериала в Twitter появилось видео, в котором каст «Оранжевый – хит сезона» объявляет о грядущем завершении проекта и обещает, что финал сериала станет «незабываемым», подарив зрителям «все, о чем они мечтали».
Бэнкси признался, что его «подвел» шредер
Согласно задумке, полотно должно было разрезаться шредером на полоски полностью, а не частично, как это произошло после финального удара молотка на аукционе в Лондоне.
Владимир Путин поздравил актера Сергея Безрукова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста РФ Сергея Безрукова с 45-летием.
Безруков отметит юбилей дебютом группы «Крестный папа» на сцене
В Москве в Crocus City Hall 18 октября состоится первый концерт группы Сергея Безрукова "Крестный папа".
Седьмой сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» станет последним
Американский сериал «Оранжевый — хит сезона» закроется после выхода седьмого сезона, сообщает Variety.
 
все страницы карта библиотеки
© 2003-2011 Историко-Мемориальный музей Ломоносова. Неофициальный сайт.

Яндекс.Метрика